bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 17 sierpnia 2022r. dotyczące zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy PZP w postępowania w trybie procedury otwartej na usługę:

17.08.2022

 Ogłoszenie z dnia 17 sierpnia 2022r.
dotyczące zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy PZP
w postępowania w trybie procedury otwartej
na usługę:

„Sprawowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi zamieszkałymi na terenie gminy Śrem podczas przewozów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023”.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu, mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Dokument Ogłoszenia ofertowego jest rozszerzony o następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Wzór umowy na usługę Sprawowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi zamieszkałymi na terenie gminy Śrem podczas przewozów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
Załącznik nr 3 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Załącznik nr 4 – Wykaz adresów zamieszkania oraz ilość uczniów niepełnosprawnych objętych usługą sprawowania opieki.

Szczegłówe informacje o ogłoszeniu znajdują się w załączniku - OGŁOSZENIE

Opublikował: ZSPiG Zbrudzewo
Publikacja dnia: 17.08.2022

Dokument oglądany razy: 185
« inne aktualności